Pozvánka na stretnutie

„Dny vzájemnosti 2022 – Zdař Bůh“ představuje další kapitolu příběhu Den vzájemnosti. Na čtvrtém ročníku se organizátoři budou snažit kulturně propojit národnostní menšiny Moravskoslezského kraje. Nosní téma akce je hornictví, které na území kraje desetiletí spojuje národy. Součástí programu je vzpomínková beseda „Vzpomínejme havíři“, o vzniku, trvání, i zániku hornictví. Po dobu společného soužití Čechů a Slováků v jednom státě se vytvořily velmi úzce provázané kulturní, pracovní, obchodní ale i mezilidské vazby. Záměrem autorů akce je tyto vazby připomenout a nadále je rozvíjet. Akce bude pokračovat a vyvrcholí tanečním divadlem a zároveň galakoncertem „(Na)ZDAR BOH!“, slovenského folklorního souboru Krtišan, který udělá krásnou tematickou kulturní tečkou za touto společenskou akci.

Program akce:

12:00 – 20,00 „Vítejte havíři“
Výstava hornictví v Moravskoslezském kraji

15:00 – 17:00 „Vzpomínejme havíři…“
Vzpomínková beseda o o vzniku, trvání, i zániku hornictví

18:00 – 20:00 „(Na)ZDAR BOH!““
Galaprogram věnován všem havířům v tanečním divadle Folklorního souboru Krtíšan ze Slovenska

• Vstup na denní program je zdarma!!!                                                               

Vstupné na galakoncert „(Na)ZDAR BOH!„  v prodeji DK POKLAD: 200,- Kč
preklik na prodej vstupenek:

 Sleva 50 % pro děti do 15 let, studenty (ISIC nebo jiný studentský průkaz), seniory nad 65 let, TP, pro ZTP, ZTP/P (i doprovod 50 %)

VIDEOUPUTAVKA:

https://www.youtube.com/watch?v=m0FStwnpP_c&ab_channel=filiptakac

  

Akcie v roku 2020:

28.11.2020 – DEN VZÁJEMNSOTI – Zdar Bůh – akcia zrušená a presunutá na rok 2021 

10.10.2020 – KONFERENCE ROS v OSTRAVĚ, NA SLOVÍČKO SLOVÁCI

→ Pozvánka ←

→ Zapisnica ROS 10.10.2020 ←

V roku 2020 sme ako Regionálna obec Slovákov v Ostrave pripravovali jarné stretnutie pod názvom „Krajanská Veľká noc“ a na jeseň v pred Vianočnom období s názvom „Krajanský advent“. Keďže epidemiologické opatrenia nás obmedzovali, zorganizovali sme aspoň jedno stretnutie krajanov pod názvom „Na slovíčko Slováci“. V rámci tejto akcie sme ako spolok a podľa stanov museli spojiť i s každoročnou konferenciou ROS, v ktorej jeden z bodov boli aj nové voľby do štatutárnych funkcii ROS Ostrava. /k prílohe doplňujeme i zápis z jednania konferencie./ Súčasťou konferencie bola aj samotná akcia spojená s historickou prednáškou Antonína Komenského – rodáka z Hriňovej, žijúci cez 60 rokov na Ostravsku a kultúrnou prednáškou Ivana Capuliča z oblasti slovenského folklóru a ľudových zvyklosti, ktorými sme zaspomínali na zvyky a obyčaje svojich predkov.

 

Akcie v roku 2019:

30.11.2019 – DEN VZÁJEMNSOTI – Bez hraníc

→ Plakát ←

 V listopadu 2019 usporiadala Regionálna obec Slovákov v Ostravě /ROS/ v spolupráci so Společnosti pro kulturu a umění ďalší ročník akce Dny vzájemnosti s podtitulom – Bez hranic. Predstavili sme tak  ďalšiu  kapitolu príbehu Dny vzájemnosti, ktorého cieľom je pripomínať si a oslavovať spoločné i naopak rozdielne zvyky a tradície národov a etník, ktoré obývajú rovnaký  priestor, prípadne zdieľajú kus histórie. Dny vzájemnosti pomáhajú viazať väzby a budujú komunitu podobne zmýšľajúcich subjektov Moravskoslezského kraja a hostiteľského mesta Ostravy.  Nad akciou Dny vzájemnosti  prevzali záštitu Moravskoslezský kraj, štatutárne  mesto Ostrava, mimoštátný vládny subjekt Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obec Slovákov českej republiky. Mediálnymi partnermi akcie bol Český rozhlas Ostrava a RTVS International. Celá akcia sa konala 30.11.2019 v priestoroch DK města Ostravy, kde sa naplnil harmonogram akcie:

12:00 – „Vítejte před adventem“ – ukážka tradičných remesiel a gastronómie

14:00 – „Učimy se tancovat „- program detských súborov Holúbek, Hlubinka a DS Heleny Salichové

16:00 – „Rozprávajme sa pri muzike“ – spoločenská debata predsedy SPKU Ladislava Vrchovského a slovenského prozaika Jozefa Banáša

18:00 – „Z hospody do krčmy“ – galaprogram súborov FK Fogáš z Ostravy, FS Svojina zo Slovenska a FS Klasy zo Srbska

20:00 – „Posezení při cimbále“ – tradičná zábava u cimbalovej muziky

      Na akcii účinkovalo okolo 160 účinkujúcich, ktorí prezentovali svoje tanečné, muzikantské a spevácke umenie v tradičnej ľudovej kultúre pre viac ako 500 hostí.